Visualization of Lidar Products

Averaged Angstroem exponent profile (Raman method)
Image
2021-05-03 00:00:00 ⇒ 00:59:30
Image
2021-05-03 01:00:00 ⇒ 02:30:00
Image
2021-05-03 02:41:00 ⇒ 03:40:30
Image
2021-05-03 03:41:00 ⇒ 04:40:30
Image
2021-05-03 04:41:00 ⇒ 05:59:30
Averaged extinction profile from Klett method
Image
2021-05-03 00:00:00 ⇒ 00:59:30
Image
2021-05-03 01:00:00 ⇒ 02:30:00
Image
2021-05-03 02:41:00 ⇒ 03:40:30
Image
2021-05-03 03:41:00 ⇒ 04:40:30
Image
2021-05-03 04:41:00 ⇒ 05:59:30
Averaged extinction profile from Raman method
Image
2021-05-03 00:00:00 ⇒ 00:59:30
Image
2021-05-03 01:00:00 ⇒ 02:30:00
Image
2021-05-03 02:41:00 ⇒ 03:40:30
Image
2021-05-03 03:41:00 ⇒ 04:40:30
Image
2021-05-03 04:41:00 ⇒ 05:59:30
Averaged lidar ratio profile
Image
2021-05-03 00:00:00 ⇒ 00:59:30
Image
2021-05-03 01:00:00 ⇒ 02:30:00
Image
2021-05-03 02:41:00 ⇒ 03:40:30
Image
2021-05-03 03:41:00 ⇒ 04:40:30
Image
2021-05-03 04:41:00 ⇒ 05:59:30