Visualization of Lidar Products

Averaged Angstroem exponent profile (Raman method)
Image
2022-05-13 06:37:00 ⇒ 07:36:30
Image
2022-05-13 07:37:00 ⇒ 08:36:30
Image
2022-05-13 08:37:00 ⇒ 09:36:30
Image
2022-05-13 09:37:00 ⇒ 10:36:30
Image
2022-05-13 10:37:00 ⇒ 11:59:30
Image
2022-05-13 14:40:00 ⇒ 15:40:00
Image
2022-05-13 15:41:30 ⇒ 17:00:00
Image
2022-05-13 17:11:00 ⇒ 17:59:30
Image
2022-05-13 18:00:00 ⇒ 18:59:30
Image
2022-05-13 19:00:00 ⇒ 20:03:00
Image
2022-05-13 20:35:30 ⇒ 21:24:30
Averaged extinction profile from Klett method
Image
2022-05-13 06:37:00 ⇒ 07:36:30
Image
2022-05-13 07:37:00 ⇒ 08:36:30
Image
2022-05-13 08:37:00 ⇒ 09:36:30
Image
2022-05-13 09:37:00 ⇒ 10:36:30
Image
2022-05-13 10:37:00 ⇒ 11:59:30
Image
2022-05-13 14:40:00 ⇒ 15:40:00
Image
2022-05-13 15:41:30 ⇒ 17:00:00
Image
2022-05-13 17:11:00 ⇒ 17:59:30
Image
2022-05-13 18:00:00 ⇒ 18:59:30
Image
2022-05-13 19:00:00 ⇒ 20:03:00
Image
2022-05-13 20:35:30 ⇒ 21:24:30
Averaged extinction profile from Raman method
Image
2022-05-13 06:37:00 ⇒ 07:36:30
Image
2022-05-13 07:37:00 ⇒ 08:36:30
Image
2022-05-13 08:37:00 ⇒ 09:36:30
Image
2022-05-13 09:37:00 ⇒ 10:36:30
Image
2022-05-13 10:37:00 ⇒ 11:59:30
Image
2022-05-13 14:40:00 ⇒ 15:40:00
Image
2022-05-13 15:41:30 ⇒ 17:00:00
Image
2022-05-13 17:11:00 ⇒ 17:59:30
Image
2022-05-13 18:00:00 ⇒ 18:59:30
Image
2022-05-13 19:00:00 ⇒ 20:03:00
Image
2022-05-13 20:35:30 ⇒ 21:24:30
Averaged lidar ratio profile
Image
2022-05-13 06:37:00 ⇒ 07:36:30
Image
2022-05-13 07:37:00 ⇒ 08:36:30
Image
2022-05-13 08:37:00 ⇒ 09:36:30
Image
2022-05-13 09:37:00 ⇒ 10:36:30
Image
2022-05-13 10:37:00 ⇒ 11:59:30
Image
2022-05-13 14:40:00 ⇒ 15:40:00
Image
2022-05-13 15:41:30 ⇒ 17:00:00
Image
2022-05-13 17:11:00 ⇒ 17:59:30
Image
2022-05-13 18:00:00 ⇒ 18:59:30
Image
2022-05-13 19:00:00 ⇒ 20:03:00
Image
2022-05-13 20:35:30 ⇒ 21:24:30