Visualization of Lidar Products

Averaged Angstroem exponent profile (Raman method)
Image
2022-06-23 18:52:30 ⇒ 19:52:00
Image
2022-06-23 19:52:30 ⇒ 21:30:00
Image
2022-06-23 21:41:00 ⇒ 22:40:30
Image
2022-06-23 22:41:00 ⇒ 23:59:30
Averaged extinction profile from Klett method
Image
2022-06-23 18:52:30 ⇒ 19:52:00
Image
2022-06-23 19:52:30 ⇒ 21:30:00
Image
2022-06-23 21:41:00 ⇒ 22:40:30
Image
2022-06-23 22:41:00 ⇒ 23:59:30
Averaged extinction profile from Raman method
Image
2022-06-23 18:52:30 ⇒ 19:52:00
Image
2022-06-23 19:52:30 ⇒ 21:30:00
Image
2022-06-23 21:41:00 ⇒ 22:40:30
Image
2022-06-23 22:41:00 ⇒ 23:59:30
Averaged lidar ratio profile
Image
2022-06-23 18:52:30 ⇒ 19:52:00
Image
2022-06-23 19:52:30 ⇒ 21:30:00
Image
2022-06-23 21:41:00 ⇒ 22:40:30
Image
2022-06-23 22:41:00 ⇒ 23:59:30