Visualization of Lidar Products

Averaged Angstroem exponent profile (Raman method)
Image
2022-07-04 01:11:30 ⇒ 02:11:00
Image
2022-07-04 02:11:30 ⇒ 03:11:00
Image
2022-07-04 03:11:30 ⇒ 04:11:00
Image
2022-07-04 04:11:30 ⇒ 05:26:30
Averaged extinction profile from Klett method
Image
2022-07-04 01:11:30 ⇒ 02:11:00
Image
2022-07-04 02:11:30 ⇒ 03:11:00
Image
2022-07-04 03:11:30 ⇒ 04:11:00
Image
2022-07-04 04:11:30 ⇒ 05:26:30
Averaged extinction profile from Raman method
Image
2022-07-04 01:11:30 ⇒ 02:11:00
Image
2022-07-04 02:11:30 ⇒ 03:11:00
Image
2022-07-04 03:11:30 ⇒ 04:11:00
Image
2022-07-04 04:11:30 ⇒ 05:26:30
Averaged lidar ratio profile
Image
2022-07-04 01:11:30 ⇒ 02:11:00
Image
2022-07-04 02:11:30 ⇒ 03:11:00
Image
2022-07-04 03:11:30 ⇒ 04:11:00
Image
2022-07-04 04:11:30 ⇒ 05:26:30