Visualization of Lidar Products

Averaged Angstroem exponent profile (Raman method)
Image
2022-12-01 13:34:19 ⇒ 14:33:49
Image
2022-12-01 14:34:19 ⇒ 15:33:49
Image
2022-12-01 15:34:19 ⇒ 16:33:49
Image
2022-12-01 16:34:19 ⇒ 17:29:49
Averaged extinction profile from Klett method
Image
2022-12-01 13:34:19 ⇒ 14:33:49
Image
2022-12-01 14:34:19 ⇒ 15:33:49
Image
2022-12-01 15:34:19 ⇒ 16:33:49
Image
2022-12-01 16:34:19 ⇒ 17:29:49
Averaged extinction profile from Raman method
Image
2022-12-01 13:34:19 ⇒ 14:33:49
Image
2022-12-01 14:34:19 ⇒ 15:33:49
Image
2022-12-01 15:34:19 ⇒ 16:33:49
Image
2022-12-01 16:34:19 ⇒ 17:29:49
Averaged lidar ratio profile
Image
2022-12-01 13:34:19 ⇒ 14:33:49
Image
2022-12-01 14:34:19 ⇒ 15:33:49
Image
2022-12-01 15:34:19 ⇒ 16:33:49
Image
2022-12-01 16:34:19 ⇒ 17:29:49