Visualization of Lidar Products

Lidar target categorization version 2
Image
2023-01-24 00:00:00 ⇒ 05:59:30
Image
2023-01-24 06:00:00 ⇒ 11:59:30
Image
2023-01-24 12:00:00 ⇒ 17:59:30
Image
2023-01-24 18:00:00 ⇒ 23:59:30
Range-corrected signal near-range at 532 nm
Image
2023-01-24 00:00:00 ⇒ 05:59:30
Image
2023-01-24 06:00:00 ⇒ 11:59:30
Image
2023-01-24 12:00:00 ⇒ 17:59:30
Image
2023-01-24 18:00:00 ⇒ 23:59:30
Volume depolarization ratio at 532 nm
Image
2023-01-24 00:00:00 ⇒ 05:59:30
Image
2023-01-24 06:00:00 ⇒ 11:59:30
Image
2023-01-24 12:00:00 ⇒ 17:59:30
Image
2023-01-24 18:00:00 ⇒ 23:59:30
Water vapour mixing ratio
Image
2023-01-24 00:00:00 ⇒ 05:59:30
Image
2023-01-24 06:00:00 ⇒ 11:59:30
Image
2023-01-24 12:00:00 ⇒ 17:59:30
Image
2023-01-24 18:00:00 ⇒ 23:59:30